Claudio consegue que Hermitas poña no Hotel a televisión por cable para despois facer negocios coa audiencia. O caso é que as cousas non van sair como él pensa. Ademáis chega ó hotel unha muller que dí se-la irmá de Hermitas. ARTISTA INVITADO: TOMÁS ALONSO.