Maruxa está tola por Lois e éste preséntalle a súa nai Concha. Pero ademáis Concha empeza a namorar de Cosme que, pola súa parte, non quere saber nada do tema. Tamén chega ó hotel Don Anselmo con intención de merca-lo establecemento para integralo na súa cadea hoteleira. Hermitas instrue ós seus empregados sobre cómo deben tratar ó seu futuro xefe, sen embargo, as súas esixencias fan a vida moi complicada a todos ata que ocurre algo inesperado.