O aniversario de Cosme está cerca e Hermitas decide organizarlle unha festa sorpresa. Casualmente, Cosme vai descubrindo tódolos preparativos e cambiándoos segundo o seu gusto. A festa acaba sendo moi diferente á que Hermitas organizou. A verdadeiramente sorprendida é ela.