Loli, unha muller madura e atractiva busca a Gumer e lle explica que foran compañeiros de colexio. Gumer non a recorda, porque ela antes era moi fea, e él burlábase dela. Miguel instala cámaras de vixilancia no Hotel e todos sospeitan de Pepe, un cliente con cara de atracador de bancos. Finalmente resulta que a única pretensión de Loli, era vingarse de Gumer, o que fai dun xeito moi orixinal.