Miguel, seguindo a tradición do seu pobo, trae ó Hotel a "o sobriño" un pequeno porco que ten que ter en custodia. Desgraciadamente, esta feliz estancia coincide coa visita dun Inspector de Sanidade. Cosme e Claudia chegan a un acordo para salda-las súas débedas a cambio de "servicios" mutuos prestados entre eles.