O doutor Sousa encárgalle a Pilar que recolla un reloxio de cuco que ten para arranxar. Pepe racha o reloxio, Pilar cre que foi ela e pídelle a Pepe que o arranxe. Pepe vólveo rachar e os dous acaban mercando un novo.Paralelamente, Negreira faise adicto ás masaxes.