Carlos ou Emilio será quen consegue facerse coa presidencia da asociación de empresarios, tras unha xornada electoral que volve poñer de manifesto a profunda inimizade entre os dous. Por outra banda, Sara só pensa en recuperar os cartos do empréstito bancario para que Cosme, que asinou como avalista, non perda a súa casa.