Emilio leva a Sara ao balneario onde comezou a súa historia de amor para pedirlle que case con el. Alí, sorpréndeo a petición de Sara de que a acompañe ao lugar onde Noelia lle disparou.  Un acordo co executivo dunha farmacéutica que quere celebrar un evento revolucionan non só o pazo, senón tamén o corazón de Mónica, que ao coñecer ese home deixa de ter claros os seus sentimentos cara a Nino.