O matón que don César manda ao cuarto do hotel onde durmía Sofía Salgado é só o comezo deste c...