Emilio deberá decidir se confiar en Leonor, que asumirá un papel máis activo na procura do seu fillo. De facelo ou non, dependerá que Emilio se salve ou perda a vida xa que Carlos está máis decidido que nunca a acabar con el