Dona Leonor non sospeita que Nino é algo máis que o chofer da familia nin tampouco que os negocios millonarios que herdou de seu avó están a colgar dun fío. Pero así é. Tras os fracasos encadeados nos intentos de compra dos terreos de Sofía Salgado, César non dubida en enfrontarse persoalmente ao asunto empregando mañas ben distintas