Tanto César coma Leonor queren desfacerse o un do outro, pero ningún dos dous sabe que están cont...