Carlos, co rabo entre as pernas por ameazar a César con contar que ten un fillo bastardo, non tarda en pedirlle perdón. Pero o avogado está a xogar a dúas bandas, xa que lle falta tempo para ofrecerlle a Sofía unha información que pode acabar co magnate dos Pardo Veiga. Aceptará Sofía asociarse contra César agora que ela xa é parte da familia?