A encargada de contar a historia destes galegos e galegas singulares será outra filla de galegos ...