Asuntos do programa:  - Proxecto de Lei de emprego Público -Iniciativa sobre o ensino - 18 mil...