Debates en comisión sobre a reclamación de mellores servizos para o Eixo Atlántico  e sobre a posible construción dun centro de reciclaxe en Lousame. Os ex parlamentarios discuten arredor da mesa sobre o modelo de financiamento autonómico.