- O custe das infraestructuras. - Mellores servizos ferroviarios. - O reparto da volanta. - Na...