Asuntos: - Acordo de petición de titularidade da AP9 para Galicia - Trasvase dos fondos de ac...