Índice de contidos 00:16 Falece a deputada Isaura Abelairas 00:53 Os riscos dunha protección excesiva do lobo 03:34 O problema da ocupación ilegal de vivendas 05:57 O BNG e o PSdeG piden ao Estado a retirada do recurso contra o plan marisqueiro 09:21 A prevención do abandono escolar e a execución orzamentaria, a debate 12:57 Debate sobre os cartos que precisan os concellos 16:41 Tertulia de ex-deputados: os cambios na factura da luz