O galán que está a engaiolar os veciños de Louredo prometéndolles salvar a vila e traer a prosperid