Todo parece apuntar a que é tempo de cambios en Santo Antonio de Louredo. Horacio leva moito tempo c