Josito segue visitando a casa da súa moza ás agachadas, aínda que lle resulta difícil escapar ao con