Horacio decidiu abandonar Louredo. Enviará o bispo un substituto á parroquia? Esta é unha das preocu