Hai unha gran noticia en Santo Antonio de Louredo que trae a todos os veciños polo aire porque van p