Unha onda de calor está a alterar a vida en Santo Antón de Louredo, tanto que as altas temperaturas