Sen tempo para superar a marcha de Iria, a don Horacio acumúlanselle os problemas, pois no capítulo