Tras as achegas da entrega pasada, a relación entre Iria e Don Horacio atópase agora no fío da naval