Parecía que Ana e David conseguiran ser felices, lonxe das intrigas das súas familias. Pero a moza é