Abofé que os tempos cambian e coa modernidade chega o libre mercado que, como a todo o demais, aféct