En espera de novas negociacións entre o alcalde -párroco e o anterior rexedor, Delmiro, para retirar