Aos veciños de Santo Antonio de Louredo, a morte de Santi, por repentina, afectoulles máis aló do pr