A Delmiro estalle custando máis do esperado recuperar a confianza dos veciños. Nin sequera a baixada