Desde o encontro co misterioso home, don Crisanto anda dos nervios. Tras tentar, sen éxito, demostra