Urbano é incapaz de comprender os motivos polos que Sabela saíu fuxindo da igrexa, decide ir en busc