Puri e Pepe, seu home, sorprendentemente recuperado están outra vez xuntos. El empéñase en explicar