Os veciños da vila de Louredo xa senten, de feito e de fe, como hai un antes e un despois desde a ch