Todo o mundo en Louredo se pregunta quen podería ser un heroe de verdade, e claro, a ninguén se lle