Unha das tradicións máis veneradas en “Padre Casares”, o salto do porco, volve ser o protagonista in