A pesar de que é Nadal os ruxerruxes continúan en Louredo. Agora din que Rodrigo está argallando alg