Moncha está arrepentida por provocar a recaída de Elsa no xogo. Como ela mesma recoñece, levou á súa