Todos os habitantes da vila de Louredo conmóvense cando coñecen a morte do enterrador, Fariñas, xust