Os veciños de Louredo van vivir un novo episodio, esta vez como “Pobres de espírito”, onde vai produ