Personaxes e espectadores da serie Padre Casares van vivir, por primeira vez, un capítulo en tempo r