Fai poucos meses que Horacio Casares rematara os seus estudios de teoloxía e ordenárase sacerdote.