Serán a xeneración da ABAU (a Avaliación do Bachelerato para acceso á Universidade) do coronavirus. En Galicia, matriculáronse no que antes se chamaba selectividade, uns 14.550 estudantes, o maior número da historia, xa que moitos se víron favorecidos polo aumento de aprobados no bachelerato e pola idea de que os exames serían máis doados por mor da situación actual. Tomáronse todas as precaucións e as probas fixéronse con toda normalidade.