Desde as rúas de calquera barrio redescubrimos caras e mans novas que son as esencias de sempre, esas pequenas tendas que emerxen con forza e que nos impulsan para aprender a vivir cos novos cambios e o novo acontecer.