“O porquiño polo que vale” é un concurso de humor no que o plató será a mesma rúa. Os nosos presentadores buscaron por Vigo, Santiago de Compostela, Bemposta, Padrón e Vigo concursantes ao azar para a realización das probas máis canallas vistas en televisión cun único fin, gañar un xamón.