Tras a morte do editor do Nordés, o industrial millonario Urbano Puga non ve obstáculo ningún para f