Violeta logra convencer a Eva para que vaia ver a Ricardo ao cárcere, pero Carme ve a ocasión pe...