Todo o mundo está pendente do xuízo de Ricardo, que será nuns poucos días. El aumenta a súa preoc...